NHẬN VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN, BÁO CÁO THỰC TẬP

Vui lòng liên hệ ( https://www.facebook.com/Luanvanhay/?fref=ts ) để được giao dịch với người trực tiếp phụ trách Hoặc liên hệ trực tiếp: 0935.445.371

 

Việc viết Tiểu Luận đã và đang là nỗi lo lắng và căng thẳng cho nhiều người, đặc biệt với những bạn vừa học, vừa làm và chăm sóc gia đình.

chúng tôi ” Luận Văn Hay”  chuyên nhận làm thuê (viết thuê) tiểu luận, làm bài tập lớn, viết báo cáo, chuyên đề, viết luận văn, luận án tốt nghiệp cả đại học và cao học (tiếng Anh và tiếng Việt).

 • Tài Chính – Ngân Hàng,
 • Quản trị nhân sự, Marketing,
 • Quản trị doanh nghiệp, Kỹ năng mềm,
 • Chiến lược, Cạnh tranh
 • Luật kinh tế, luật hình sự
 • Du lịch, văn hóa
 • Dân tộc học, tâm lý
 • Triết học, chủ nghĩa xã hội, tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Lịch sử, địa lý
 • Quản lý dự án…
 • Ngoài ra chúng tôi còn viết các vấn đề liên quan đến chính trị, xã hội…
 • Thực hiện phân tích số liệu, hỗ trợ nghiên cứu bằng phần mềm Eview, SPSS, Excell,… phục vụ việc nghiên cứu của tổ chức, cá  nhân tại Việt Nam.

 Với phương châm, chữ tín và chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu

Nhóm ” Luận Văn Hay”  có thể giúp các học viên giải quyết vấn đề này một cách tốt nhất với giá cả hợp lý tuỳ theo chất lượng, yêu cầu của bài.

Đặc biệt: Nhóm ” Luận Văn Hay”  có một hội đồng thẩm định bài viết trước khi hoàn thiện gửi cho khách hàng gồm: 1Thạc sĩ QTKD, 1MBA (Thạc sĩ quản trị kinh doanh nước ngoài), 1 Tiến sĩ và một số cộng tác viên chuyên nghiệp…

 Cam kết

 1. Đảm bảo bài viết chất lượng cao
 2. Đảm bảo không đạo văn
 3. Giao bài đúng tiến độ
 4. Sửa bài đầy đủ theo yêu cầu sau khi khi giao (không giới hạn số lần sửa)
 5. Thông tin khách hàng luôn được bảo mật
 6. Hoàn lại tiền hoặc làm lại bài mới miễn phí nếu bài viết không đạt yêu cầu mà chúng tôi đã cam kết.

  Khách hàng có nhu cầu  viết thuê tiểu luận vui lòng liên hệ:

Liên hệ qua mail:

luanvankinhtehay@gmail.com

luanvanhayqd@gmail.com

Hoặc liên hệ trực tiếp: 0935.445.371