DANH SÁCH TÊN ĐỀ TÀI

 1. Hướng đề tài về Kinh tế quốc tế
 2. Đánh giá quan hệ thương mại Việt nam với các nước ASEAN sau AFTA
 3. Kinh nghiệm quốc tế trong việc sử dụng hiệu quả chính sách thương mại khi tham gia FTA.
 4. Đẩy mạnh tham gia chuỗi giá trị toàn cầu (Global value chain – GVC) nhằm năng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp VN
 5. Đánh giá tác động của Hiệp định thương mại tư do FTA Việt nam – EU đến nền kinh tế Việt Nam
 6. Cơ hội thách thức đối với thị trường xuất khẩu Việt Nam khi ra đời Cộng đồng kinh tế ASEAN
 7. Phân tích tác động của TPP đối với hoạt động XNK của Việt Nam.
 8. Tác động của sự phát triển kinh tế Trung Quốc tới kinh tế toàn cầu
 9. Tác động của Trung Quốc tới các nước ASEAN qua kênh thương mại quốc tế
 10. Tác động của Trung Quốc tới các nước ASEAN qua kênh đầu tư quốc tế
 11. Sự phát triển của nhóm nước BRIC (Brazil, Russia, India and China) với thương mại quốc tế
 12. Tác động của điều kiện thương mại (term of trade) của Trung Quốc đối với một/các nước trong khối ASEAN
 13. Chuỗi giá trị toàn cầu: cơ hội và thách thức cho sự phát triển
 14. Đánh giá điều hành chính sách tỷ giá hối đoái của Trung quốc từ sau cuộc cải cách năm 1994
 15. Sự ra đời và đánh giá vai trò của ngân hàng AIIB – ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng của Châu Á do Trung Quốc khởi xướng
 16. Câu chuyện phá giá đồng nhân dân tệ của Trung Quốc trong T8/2015 và tác động của nó tới nền kinh tế Trung Quốc và các nước ở Châu á trong đó có Việt Nam như thế nào?
 17. Tác động của các hiệp định thương mại đến xuất nhập khẩu việt nam
 18. Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư nước ngoài tại Vn
 19. Các hiệp định thương mại đa biên của WTO và tác động đối với các nước thành viên
 20. Áp dụng thuế chống bán phá giá trong thương mại quốc tế – Kinh nghiệm các nước và bài học đối với Việt Nam
 21. Thực trạng và xu thế phát triển của Hiệp định thương mại tự do (FTA) trong khu vực ASEAN
 22. Hiệp định Đối tác Kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) – Cơ hội và thách thức cho Việt Nam
 23. Chiến lược sản xuất hướng vào xuất khẩu – Thực tiễn tại một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam
 24. Vấn đề chuyển giá (transfer pricing) trong thương mại quốc tế.
 25. Thực trạng và xu thế phát triển của hiệp định thương mại tự do (FTA) trong khu vực Asean.
 26. Hoạt động chuyển giá trong các công ty đa quốc gia tại Việt Nam, thực trạng và giải pháp
 27. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong bối cảnh Việt Nam tham gia vào ngày càng nhiều các FTA
 28. Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam
 29. Các rào cản trong hoạt động thương mại quốc tế và giải pháp cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam
 30. Những mặt trái của đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, thực trạng và giải pháp.
 31. Khủng hoảng tài chính và vấn đề kiểm soát dòng vốn quốc tế. Ứng dụng và giải pháp cho Việt Nam.
 32. Giải pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Đài Loan vào Việt Nam.
 33. Vận dụng học thuyết lợi thế so sánh vào tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc: Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
 34. Chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam sau khi gia nhập TPP: thực trạng và giải pháp
 35. Chính sách kinh tế đối ngoại của Singapore: Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
 36. Cải thiện môi trường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam: thực trạng và giải pháp.
 37. Thực trạng cán cân thanh toán quốc tế tại Việt Nam một số giải pháp
 38. Thực nghiệm học thuyết IRP và PPP với số liệu thực tế giai đoạn….
 39. Lý thuyết và thực tế bộ ba bất khả thi ở Việt Nam
 40. Giải pháp hạn chế nhập siêu từ Trung Quốc trong hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam.
 41. Logistics và các giải pháp nhằm thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào hệ thống logistics toàn cầu.
 42. Tranh chấp về tính hiệu lực của Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và giải pháp hạn chế tranh chấp đối với các thương nhân Việt Nam.
 43. Tận dụng FTA (Hiệp định thương mại tự do), cơ hội phát triển cho xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam.
 44. Gian lận trong thương mại quốc tế – Những vấn đề đặt ra cho các nhà kinh doanh xuất nhập khẩu;
 45. Sử dụng hiệu quả các sản phẩm tài trợ thương mại của ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh xuất nhập đối với các doanh nghiệp Việt Nam;
 46. Sử dụng hiệu quả các sản phẩm tài trợ thương mại của ngân hàng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập đối với các doanh nghiệp Việt Nam;
 47. Hiệu quả sử dụng vốn FDI trong lĩnh vực XNK tại VN giai đoạn 2008-2015.
 48. Đánh giá tác động của buôn lậu qua biên giới đến phát triển kinh tế của Việt Nam.
 49. Sử dụng không gian chính sách thương mại còn lại sau các hiệp định FTA.
 50. Đánh giá nhân tố tỷ giá tác động lên cán cân thương mại của Việt Nam.
 51. Đánh giá tác động của việc phá giá đồng Nhân dân tệ lên thượng mại quốc tế của Việt Nam.
 52. Các nhân tố tác động mục tiêu kiểm soát vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FPI) ở Việt Nam
 53. Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ thị trường mở ở Việt nam hiện nay
 54. Ảnh hưởng của biến động tỷ giá hối đoái tới hoạt động xuất nhập khẩu ở Việt Nam trong thời gian qua
 55. Hiệu ứng truyền dẫn của tỷ giá hối đoái vào chỉ số giá nhập khẩu của Việt Nam
 56. Mối quan hệ giữa các cú sốc bên ngoài nền kinh tế và cơ chế truyền dẫn tiền tệ tại Việt Nam
 57. Đo lường hiệu ứng dẫn truyền lãi suất ở Việt Nam thông qua các mô hình Ardl, Ecm, Var
 58. Lạm phát và tác động của nó đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam trong những năm gần đây
 59. Khủng hoảng tài chính toàn cầu cuối 2008 và ảnh hưởng của nó đến tình hình xuất nhập khẩu: Kinh nghiệm của các nước đang phát triển và bài học cho Việt Nam
 60. Phân tích ảnh hưởng của tự do hóa tài chính đến chính sách tiền tệ: Kinh nghiệm của các nước và những gợi ý cho Việt Nam
 61. Phân tích ảnh hưởng của tự do hóa lãi suất đến nghiệp vụ cho vay và huy động vốn tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
 62. Tình trạng đô la hóa tại Việt Nam: thực trạng và giải pháp
 63. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến Cán cân vãng lai của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới
 64. Nghiên cứu ảnh hưởng của sự biến động tỷ giá USD/VND đến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam từ năm 1998 đến nay
 65. Phân tích ảnh hưởng của hiệu ứng phá giá lên cán cân thương mại: Trường hợp của Việt Nam
 66. Thực trạng sử dụng các công cụ phái sinh trong phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái tại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Việt Nam
 67. Hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam: thực trạng và giải pháp
 68. Tự do hóa tài chính và tác động của nó đến hoạt động xuất nhập khẩu: Kinh nghiệm của một số nước và bài học cho Việt Nam
 69. Lựa chọn chế độ tỷ giá hối đoái tối ưu cho Việt Nam
 70. Nghiên cứu thực trạng thị trường tài chính Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế
 71. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá bằng các công cụ phái sinh: Thực tiễn trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
 72. Nhận diện rủi ro tỷ giá và các biện pháp quản trị tài chính bên trong và bên ngoài doanh nghiệp để phòng ngừa rủi ro tỷ giá.
 73. Các mô hình định giá hợp đồng quyền chọn và điều kiện áp dụng tại Việt Nam
 74. Phương pháp đánh giá hiệu quả tài trợ của các phương thức thanh toán quốc tế trong hoạt động Xuất nhập khẩu.
 75. Phân tích biến động tỷ giá hối đoái USD/VND trong giai đoạn …. và các biện pháp ổn định tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước.
 76. Phân tích các rủi ro trong hoạt động tài trợ thương mại quốc tế và cách thức phòng ngừa những rủi ro này của các NHTM
 77. Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu: Lý thuyết và ý nghĩa thực tiễn với các doanh nghiệp xuất khẩu tại Việt Nam
 78. Thực trạng hoạt động tài trợ thương mại tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam và giải pháp phát triển trong thời gian tới.
 79. Phân tích tác động của tỷ giá tới hoạt động XNK của 1 doanh nghiệp cụ thể trong thời gian vừa qua.
 80. Lịch sử các cuộc khủng hoảng nợ trên thế giới và mô hình phân tích các cuộc hoảng nợ đó
 81. Lịch sử, nguyên nhân các cuộc khủng hoảng tài chính trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình phát triển thị trường tài chính.
 82. Phân tích và đánh giá hiệu quả của các hình thức tài trợ thương mại quốc tế gián tiếp từ Chính phủ Việt Nam trong thời gian vừa qua.
 83. Chính sách quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế: thành tựu và những tồn tại.
 84. Vai trò của chính sách quản lý ngoại hối đối với môi trường kinh doanh của Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.
 85. Những đặc điểm và phương hướng phát triển của thị trường ngoại hối quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hoá nền kinh tế hiện nay.
 86. Phân tích các biện pháp điều chỉnh tỷ giá hối đoái của Ngân hàng nhà nước Việt Nam thời kỳ hậu WTO.
 87. Những rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại hối của các ngân hàng thương mại Việt Nam và các biện pháp phòng ngừa.
 88. Rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam: những vấn đề cơ bản và giải pháp
 89. Nghiên cứu vấn đề sử dụng các giao dịch ngoaị hối phái sinh đối với bảo hiểm rủi ro tỷ giá cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam.
 90. Cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam: những nhân tố ảnh hưởng và biện pháp cân bằng.
 91. Các biện pháp cân bằng cán cân thanh toán quốc tế: kinh nghiệm các nước và bài học cho Việt Nam.
 92. Vai trò của thị trường ngoại hối Việt Nam đối với phát triển kinh tế đất nước thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.
 93. Thị trường ngoại tệ liên ngân hàng Việt Nam: thực trạng và định hướng phát triển.
 94. Ứng dụng của phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trong kinh doanh trên thị trường ngoại hối.
 95. Phân tích vai trò của Quỹ tiền tệ thế giới trong việc điều tiết quan hệ ngoại tệ – tín dụng quốc tế.
 96. Những vấn đặt ra trong hoạt động Thanh toán quốc tế đối với thị trường Mỹ/ Thị trường EU/ Thị trường châu Á/ Asean
 97. Thanh toán biên mậu – Thực trạng và giải pháp trong thanh toán biên mậu Việt Trung
 98. Nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách tỷ giá tới hoạt động của các doanh nghiệp nhập khẩu Việt nam.
 99. Nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách tỷ giá tới hoạt động của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt nam.
 100. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động tỷ giá USD/VND tại Việt Nam
 101. Nghiên cứu tác động của chính sách tỷ giá tới cán cân thương mại của Việt nam.
 102. Hoạt động thẩm định tín dụng tại các NHTM Việt Nam – Thực tiễn và Đề xuất.
 103. Thực trạng áp dụng các công cụ phái sinh trong quản trị rủi ro tài chính của các ngân hàng Việt Nam
 104. Giải pháp xây dựng thị trường các công cụ phái sinh ở Việt Nam
 105. Hoạt động thanh toán quốc tế của các ngân hàng vừa và nhỏ ở Việt Nam thực trạng và giải pháp
 106. Phát triển ngân hàng điện tử ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp
 107. Nghiệp vụ quản trị rủi ro hối đoái của các doanh nghiệp xuất khẩu trong ngành dệt may/ thuỷ sản ….
 108. Chính sách tiền tệ của Việt Nam trong giai đoạn khủng hoảng tài chính quốc tế hiện nay
 109. Khủng hoảng tài chính tiền tệ thế giới, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
 110. Khủng hoảng tín dụng ở Mỹ 2008 và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
 111. Đánh giá hiệu quả của các gói kích thích kinh tế của Mỹ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
 112. Vấn đề an toàn và bảo mật thông tin trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam.
 113. Các giải pháp thúc đẩy triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam.
 114. Các biện pháp của Nhật Bản trong việc đối phó với khủng hoảng tài chính 2007-2008 và phục hồi nền kinh tế Nhật Bản.
 115. Các biện pháp của Trung Quốc trong việc đối phó với khủng hoảng tài chính 2007-2008 và phục hồi nền kinh tế Trung Quốc.
 116. Các vấn đề cơ bản và phương hướng cải cách hệ thống tài chính thế giới.
 117. Vai trò của các tổ chức tài chính quốc tế trong việc dự báo khủng hoảng và hỗ trợ các nước vượt qua khủng hoảng.
 118. Kinh nghiệm phát triển thị trường ngoại hối của Hàn Quốc/Nhật Bản và khả năng vận dụng tại Việt Nam.